Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty niêm yết tại HNX
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (14/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (14/04/2017)
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (12/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (11/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
CTCP Xây dựng số 3 (10/04/2017)
Cổ đông nội bộ của CTCP Xây dựng số 3 là ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (07/04/2017)
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên (Tài liệu).
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (03/04/2017)
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Giải trình.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (30/03/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (30/03/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (28/03/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
CTCP Bánh kẹo Hải Hà (23/03/2017)
Bà Nguyễn Thị Duyên cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.
Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (21/03/2017)
Người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là bà Phạm Thị Thủy, vợ ông Trần Việt Thắng, Thành viên Ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.
CTCP Gia Lai CTC (21/03/2017)
Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là ông Trần Thiện, Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (20/03/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP Bình Dương thông báo thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Công ty Cổ phần Bao Bì PP (20/03/2017)
Công ty Cổ phần Bao Bì PP thông báo thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (17/03/2017)
Công ty CP Phát hành sách và TBTH Hưng Yên gửi Báo cáo thường niên năm 2017
CTCP Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (17/03/2017)
CTCP Thương mại Bia Hà Nội (17/03/2017)
giải trình báo cáo tài chính năm 2016 về ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch LNST
Công ty cổ phần Sông Đà 5 (17/03/2017)
Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn
CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (17/03/2017)
Trước12345...1020[20391]Sau
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường